Dasar Privasi

Dasar Privasi

Tarikh Berkuatkuasa: 20/2/2024

Terima kasih kerana memilih Sejannah. Dasar Privasi ini menerangkan bagaimana kami mengumpul, menggunakan, dan melindungi maklumat peribadi anda apabila anda menggunakan perkhidmatan kami. Dengan menggunakan perkhidmatan kami, anda bersetuju dengan amalan yang diterangkan dalam dasar ini.

Pengumpulan Maklumat:

Kami mungkin mengumpul maklumat peribadi apabila anda berinteraksi dengan laman web kami, membuat pembelian, atau menghubungi perkhidmatan pelanggan kami. Jenis maklumat peribadi yang mungkin kami kumpul termasuk tetapi tidak terhad kepada:

  • Nama
  • Maklumat Hubungan (alamat emel, nombor telefon)
  • Maklumat Bil dan Penghantaran
  • Maklumat Pembayaran

Penggunaan Maklumat:

Kami menghormati privasi anda dan tidak akan mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga tanpa kebenaran anda, kecuali diwajibkan oleh undang-undang atau seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini. Kami mungkin menggunakan maklumat anda untuk tujuan berikut:

  1. Pemprosesan Pesanan: Untuk memproses dan memenuhi pesanan anda, termasuk bil dan penghantaran.
  2. Perkhidmatan Pelanggan: Untuk menyediakan sokongan pelanggan dan menjawab pertanyaan.
  3. Komunikasi: Untuk menghantar pengesahan pesanan, kemas kini, dan bahan promosi.
  4. Tujuan Promosi: Kami mungkin menggunakan data anda untuk tujuan promosi, seperti menghantar maklumat mengenai produk baru, tawaran istimewa, atau promosi lain. Anda boleh memilih untuk tidak menerima komunikasi promosi pada bila-bila masa.

Keselamatan Data:

Kami melaksanakan langkah-langkah keselamatan yang munasabah untuk melindungi maklumat peribadi anda daripada akses yang tidak dibenarkan, pendedahan, pengubahan, dan pemusnahan. Namun, tiada transmisi data melalui internet atau sistem penyimpanan yang boleh dijamin sepenuhnya selamat.

Perkhidmatan Pihak Ketiga:

Kami mungkin menggunakan perkhidmatan pihak ketiga untuk analitik, pemasaran, atau tujuan perniagaan lain. Pihak ketiga ini mungkin mempunyai akses kepada maklumat peribadi anda, tetapi mereka diwajibkan untuk tidak mendedahkan atau menggunakannya untuk tujuan lain.

Perubahan pada Dasar Privasi:

Kami berhak untuk mengemaskini atau mengubahsuai Dasar Privasi ini pada bila-bila masa. Dasar yang dikemaskini akan berkuat kuasa dengan serta-merta selepas dipaparkan di laman web kami. Sila semak laman ini secara berkala untuk mendapatkan maklumat terkini.

Maklumat Hubungan:

Jika anda mempunyai sebarang soalan atau kebimbangan mengenai Dasar Privasi kami, sila hubungi kami di +6011 8888 2017.

Dengan menggunakan perkhidmatan kami, anda mengakui bahawa anda telah membaca dan memahami Dasar Privasi ini serta bersetuju dengan terma-terma yang dinyatakan.

Terima kasih kerana mempercayai Sejannah dengan maklumat peribadi anda. Kami menghargai peluang untuk berkhidmat kepada anda.